Kort over haverne​

Oversigtskortet over temahaver uddeles til alle besøgende som en del af den generelle informationsfolder om Humlemagasinet.​

Humlemagasinet og Sigfred Pedersen Museets Fond   |    Følg os på facebook