Humlemagasinets historie

Stifteren Johannes Kristensen blev født i Harndrup den 21. oktober 1878 og var søn af lærer Jørgen Kristensen.

Det var hans mors tanke, at han skulle studere til præst, men studierne interesserede ham ikke, og da moderen døde (Johannes Kristensen var på det tidspunkt kun 15 år gammel), fulgte han sin lyst til landbruget og fik en plads som landvæsenselev på Langeland. På grund af svigtende helbred måtte han imidlertid vende hjem, og nu opstod tanken om salg af humle til private.

​Hjemmebrygning var dengang meget almindelig, og i 1899 stiftede han Vestfyens Humlemagasin, som fik til huse i den gamle skolelade. År 1900 fik Johannes Kristensen næringsbevis. På grund af sin unge alder måtte han have kongelig bevilling for at opnå næringsbevis.

I 1903 fik han lov til at bygge et humlemagasin på kirkejorden, som hans far ejede. Da Johannes giftede sig med lærerinde Dagmar Christoffersen i 1907, byggede de den nuværende beboelse og stald. Firmaet udviklede det sig gennem årene til vore dages Humlemagasinet.

Endvidere kan det nævnes, at Johannes Kristensen efter sin fars død i 1914 blev ejer af Harndrup Kirke, på hvis marker de nuværende bygninger er beliggende. 

Johannes Kristensen fik straks det rette tag på at handle med humle, som dengang dyrkedes på Fyn i stor udstrækning, men efterhånden kunne han ikke købe tilstrækkelige mængder af fynsk humle til at tilfredsstille efterspørgslen, og derfor blev import fra udlandet en væsentlig forudsætning for driften.

Johannes Kristensen var meget afholdt af alle, og under sine mange rejser ud til kunderne skaffede han sig ved sit naturlige væsen mange venskaber, der holdt for livet. Han var en meget virksom mand, og det var da også naturligt, at han under de to verdenskrige, da der var lukket for import af humle, søgte andre virkefelter, således at firmaets udvikling og vækst ikke hæmmedes. Her skal først og fremmest nævnes opkøb af dansk tobak - et arbejde, som Johs. Kristensen høstede megen anerkendelse for.​

Johannes og Dagmar Kristensen fik to døtre, Julie og Else, og en søn, Svend, som alle tre kom til at virke i Humlemagasinet. Den ældste pige, Julie Kamilla Kristensen, giftede sig i 1933 med genboens søn, kommis Carlo Pedersen.

En stor del af æren for firmaets udvikling må tilskrives sønnen Svend, der i en ung alder foretog rejser til humlecentrene i Tyskland og Tjekkoslovakiet, hvilket havde stor betydning for de rigtige indkøb. Endvidere udgav Svend Kristensen et blad, ”Bryggeren”, som blev udsendt gratis til danske bryggerier. Svend Kristensen købte i 30’erne i Fjelsted 40 tdr. land jord, som han - tillige med de 10 tdr. land i Humlemagasinet - beplantede med frugttræer. I 1944 byggede han frugthusbygningen, der i dag rummer museer og Dagmarsalen.

Indtil sin død den 16. maj 1948 ledede Johannes Kristensen sit firma med stor dygtighed og nåede desuden at bestride en række tillidshverv, der i årenes løb blev betroet ham. Han var således i mange år sognerådsmedlem i Harndrup.​ Svend Kristensen døde samme år som sin far.

Efter Johannes Kristensens død blev den daglige ledelse blev overtaget af svigersønnen Carlo Pedersen, som blev ansat som forretningsfører. Dagmar Kristensen koncentrerede sig om frugtplantagen og i 1951 blev kirken overdraget til sognet.

Dagmar og Johannes Kristensen med børnene Julie, Svend og Else​

Johannes Kristensens datter Julie og Carlo Pedersen blev gift i 1933, hvorefter de købte købmandsforretning i Ørsbjerg. I 1937 flyttede de til Nørre Åby, hvor Julies fader havde købt konkurrenten Bro Humlemagasin, hvor parret var bestyrere indtil 1948.

I Nr. Åby fik Carlo Pedersen og Julie fire børn, Ingrid i 1937, Else i 1941, Peder i 1942 og Hanne i 1947.

Bro Humlemagasin blev lagt under Vestfyens Humlemagasin, og familien indrettede sig i en villa med stor have på Hjortebjergvej 20.

Carlo Pedersen drev Vestfyens Humlemagasin i tæt samarbejde med prokurist Richardt Blente og Dagmar Kristensen. Senere kom Julie også på kontoret. I 1968 blev Julie og Carlos søn, Peder Pedersen, ansat som bogholder, og året efter i 1969 sluttede prokurist Blente i Humlemagasinet efter 50 års arbejdsindsats.

I begyndelsen af 1950’erne begyndte firmaet med handel af glasemballage især til bryggerier og mosterier. Så fulgte tiden, hvor danskerne bryggede deres egen vin, og her importerede man så glasballoner - de fleste på 25 ltr. - fra Østtyskland, Vesttyskland og Tjekkoslovakiet. Nu blev samtlige Danmarks materialister de store aftagere. Ud over salg af malt og humle til hjemmebrygning af øl solgte firmaet også tobaksvarer samt tilbehør til fremstilling af hjemmelavet vin såsom gærrør, essenser og kapsellukkere.

Da der i Harndrup og omegn var mange frugtavlere, som dyrkede jordbær, blev Humlemagasinet også forhandler af jordbærbakker.

I 1974 døde Carlo Pedersen kun 65 år gammel, og firmaet blev drevet videre af hustruen Julie og sønnen Peder.

Peder Pedersen blev født på Bro Humlemagasin i Nr. Åby den 16. august 1942. Efter præliminæreksamen i 1959 kom Peder i lære i Odense hos den kendte manufakturforretning Breums Eftf. Efter fire års læretid aftjente Peder sin værnepligt ved Den kgl. Livgarde i 16 måneder og sluttede ultimo december 1964.

Efter i 1963 at have været på en ferierejse til Wien ønskede Peder at lære byen nærmere at kende og fik job i en stor engrosvirksomhed, ”Kaufring”. Formålet var også at lære tysk men også at uddybe sin interesse for musik. Efter et år og tre måneder kom Peder hjem til Odense, hvor han arbejdede et år i sin gamle læreplads. Så var det tid til nye oplevelser, og Peder fik arbejde i Londons store varehus Selfridges i Oxford Street. Her fortsatte oplevelserne især med teater og opera, og Peder knyttede venskaber, som stadig eksisterer. Opholdet sluttede kort før jul 1967. I 1968 var han tilbage i Wien for en kort periode, hvorefter Peder kom hjem til Vestfyens Humlemagasin.

I 1973 overtog Peder den stedlige manufakturforretning ”Preisler Wilhelmsen” og døbte den om til ”Preislers Eftf.”. Forretningen blev drevet ved hjælp af to damer.

I 1977 købte Peder Humlemagasinet af sin mor, og derpå ombyggede han den gamle heste- og kostald til en manufakturforretning og flyttede butikken til Humlemagasinet, nu under navnet ”Butik Peder”.

En vognladning indeholdende 700 glasballoner ankom hver uge i begyndelsen af 60’erne.​

Butik Peder - syv mannequiner i Humlemagasinets stuer 2001

Butik Peder åbner i Humlemagasinet 1977.

I 1984 ophørte Vestfyens Humlemagasin som selvstændig virksomhed og blev lagt under Butik Peder. Efter at Peders forældre var flyttet i Humlemagasinet i 1970, købte Peder sit barndomshjem på Hjortebjergvej. I 1980 solgte han det og flyttede til Humlemagasinet for at hjælpe sin mor Julie, der døde i 1994.

Allerede i 1971 havde Peder mødt Ole Bjørn Pedersen fra Fjelsted Pilegård, og det blev til et livslangt venskab, som endte med registreret partnerskab i 2000.

Ole var uddannet reklametegner og arbejdede en årrække inden for branchen. 

På aftenskole blev både Ole og Peder senere uddannet til rejseledere, og fire år i træk arrangerede de ture for ”De danske Husmoderforeninger”. Den sidste tur i 1993 gik til Berleburg, og her blev gruppen budt velkommen af Prinsesse Benedikte og Prins Reichardt, hvor Peder overrakte parret en forsinket sølvbryllupsgave (en akvarel malet af Storfyrstinde Olga).

Peder overrækker gaven til Prinsesse Benedikte og Prins Reichardt.

Peder og Ole etablerede i 1990 Humlemagasinets Galleri i det gamle humlemagasin samtidig med, at de begyndte at anlægge og udvikle haver på de tilhørende arealer.

Butik Peder fortsatte indtil 2002, hvor det besluttedes at anvende butikslokalerne til de nye tiltag i Humlemagasinet.

I 2006, efter at Ole havde solgt sin gård, flyttede han ind i Humlemagasinet, hvor han bekostede en større ombygning.

Galleriaktiviteterne blev gradvist ændret og udviklet til de kongelige og kulturhistoriske udstillinger om sommeren og den store juleudstilling i november og december. Haverne dækker i dag alle ti tdr. land med over 20 forskellige temahaver, der stadig udvikles. Samtidig er der blevet etableret tre museer: Humlemuseet, Sigfred Pedersen Museet samt Historisk Dukkemuseum. I det tidligere frugtlager blev Dagmarsalen indrettet i 2006 og anvendes til udstillinger, musikalske arrangementer, foredrag med mere. Som et resultat heraf udgør Humlemagasinet i dag en af de væsentligste kulturelle attraktioner i Middelfart Kommune.

(Uddrag af Jubilæumsskriftet 1900 - 1975 om Vestfyens Humlemagasin samt bogen ”Fra Rungstedlund til Humlemagasinet” - Otte generationer, der udkom på forlaget Historia i 2015 i anledning af 25 års jubilæet som Kulturhistorisk institution. Jubilæumsbogen kan købes i butikken.)​

Stuehuset efter ombygningen i 2006. Ole tegnede de to nye kviste på taget. Døren til venstre fører ind til Humlemagasinets café, der er åben for gæster, der besøger haver og museer

Humlemagasinet og Sigfred Pedersen Museets Fond   |    Følg os på facebook