Frivillige​

​At drive en så stor attraktion som Humlemagasinet kan ikke lade sig gøre uden hjælp, og det er værd at bemærke, at Humlemagasinet udelukkende bliver drevet ved enestående, frivillig arbejdskraft samt de to ulønnede daglige ledere Ole og Peder.

Omkring 100 frivillige er tilknyttet Humlemagasinet, og det frivillige arbejde er en altafgørende forudsætning for, at Humlemagasinet i dag kan tage imod og servicere de omkring 14.000 besøgende gæster fra ind- og udland i de ca. syv måneder, hvor der er åbent.

De frivillige arbejder i receptionen, butik, som kustoder i udstillinger og museer, serverer kaffe og Prinsesse Marie lagkage i caféen i de private stuer og vedligeholder haverne. Der er også mange aktiviteter udenfor åbningstiderne. Alt sølvtøj skal pudses, hvilket tager 15 - 20 personer et par dage. Alle områder skal rengøres før åbningen, i åbningsperioden og efterfølgende. 

​De historiske udstillinger skal stilles op og tages ned igen og pakkes væk. Julesæsonen skal forberedes og pakkes ned efter jul. Om foråret skal alle haverne gøres i stand. Planter skal hentes fra vinterophold og flyttes ud. Ca. 1.500 georginer skal plantes (og tages op igen om efteråret).

Ud over det daglige arbejde kommer arbejdet i forbindelse med musikalske arrangementer, foredrag m.v. Rengøring, opstilling af borde og stole, borddækning, servering af kaffe og kage.

Den berømte prinsesse Marie lagkage skal også tilberedes. I løbet af et år spises ca. 850 lagkager.

Det frivillige arbejde er ikke blot en gevinst for Humlemagasinet men i meget høj grad også for de mange frivillige, hvoraf langt de fleste er pensionister. Gennem arbejdet og kontakter til andre frivillige og til de mange besøgende skabes et stort socialt sammenhold, der bevirker, at hverdagen bliver betydningsfuld samtidig med, at det giver adspredelse i en tilværelse, der for en del måske kan føles lidt ensom.

Som belønning for det store arbejde i det foregående år indbydes alle frivillige i januar til ”Taksigelsesfest”, hvor Humlemagasinet er vært ved en god middag. Stort set alle frivillige deltager denne aften og i januar 2016 var over 90 frivillige mødt op.

Humlemagasinet og Sigfred Pedersen Museets Fond   |    Følg os på facebook