Galleriaktiviteterne tiltog, flere gæste besøgte stedet, og frivillige bidrog med støtte, så dagligdagen kunne fungere. 

For at give gæsterne bedre muligheder for at se de skiftende udstillinger samt nyde de smukke haver besluttedes det, at gæsterne skulle have fordele via et medlemskab, og allerede i 1991 etableredes en støtteforening med egen bestyrelse. 

Det primære formål var at udbrede kendskabet til og forståelse for Humlemagasinets skiftende udstillinger, haver og museer.

Som medlem af Humlemagasinet har man derved direkte indflydelse på Humlemagasinets virke, samtidigt med, at man opnår fordele, når man besøger stedet. 

15 % af det indbetalte kontingent anvendes til indkøb at gevinster, der udloddes ved den årlige generalforsamling. Resten af kontingentet går ubeskåret til at støtte kendskabet til Humlemagasinet i form af markedsføring og annoncering.

Vedtægter for Humlemagasinets Støtteforening (uddrag)

Formål:

 • At udbrede kendskabet til og forståelse for Humlemagasinets udstillinger, haver, museer og skiftende arrangementer. Foreningen kan virke for udbygning af et samarbejde mellem kulturelt interesserede enkeltpersoner, foreninger og institutioner.
 • Foreningen kan endvidere virke som støttekreds ved at arbejde for at skaffe økonomisk grundlag for Humlemagasinet. Dog er ingen medlemmer forpligtede ud over deres allerede indbetalte kontingent.
 • En del af kontingentet (ca. 15 %) kan årligt anvendes til indkøb af et udvalg af Humlemagasinets udstillede arbejder. De indkøbte arbejder udloddes blandt alle foreningens medlemmer ved den årlige generalforsamling.
 • Indkøb varetages af et tremandsudvalg + mindst en af Humlemagasinets ejere.

Generalforsamlingen 29. januar 2020

​  *  Beretning
  *  Referat

Medlemmer:

 • Som medlemmer optages alle interesserede. Foreninger, institutioner og virksomheder kan optages med rettigheder svarende til ét medlemskab. Medlemskab tegnes for et år ad gangen.

Generalforsamling:

 • Foreningens højeste myndighed er generalforsamlingen. Ordinær generalforsamling holdes i januar kvartal, og der indkaldes skriftligt med 2 ugers varsel. Hvert medlem, der har betalt kontingent, har en stemme. Der kan ikke stemmes ved fuldmagt.

​NB: Generalforsamling 2021 udsættes:​

På grund af uafklaret situation omkring Corona-krisen udskydes generalforsamlingen i Humlemagasinets Støtteforening ​til senere i januar kvartal 2021. Ny dato vil blive meddelt senere.

Billeder fra en tidligere generalforsamling​

Kontingent (sæsonkort) for 2021:

Kontingentet, der er personligt, udgør i 2021 kr. 220,- årligt for 1 person. Som medlem har man fri adgang til udstillinger, museer og haver i hele sæsonen. 

Ved den efterfølgende generalforsamling deltager man i lodtrækningen om indkøbte gevinster.

Ved arrangementer er der en lavere entrépris for medlemmer. 

Betaling af kontingent for 2021:

Kontingentet på 220 kr. per person skal indbetales til:

Middelfart Sparekasse konto 0755 3224648358.

Husk at anføre medlemsnummer og navn. Alternativt kan betaling foretages direkte til Peder, Humlemagasinet.

Bemærk: Der udsendes ikke girokort til opkrævning. Der SKAL betales via bankoverførsel eller til Peder.

Bestyrelsens arbejde:

Bestyrelsen arbejder i dagligdagen tæt sammen med den daglige ledelse. Arbejdet er meget alsidigt og omfatter et bredt spekter af aktiviteter fra ansøgning af fondsmidler, sponsorater, planlægning af aktiviteter, markedsføring, arbejdsplanlægning for de frivillige hjælpere og selvfølgelig til at deltage i det daglige praktiske arbejde som alle øvrige frivillige. Bestyrelsesarbejdet er ulønnet.

Støtteforeningens aktiviteter:

Ud over selve generalforsamlingen er det Støtteforeningens bestyrelse, der, sammen med den daglige ledelse, står for det praktiske arbejde ved de mange forskellige kulturelle aktiviteter, der finder sted i løbet af året. Alle medlemmer af Støtteforeningen kan deltage i disse arrangementer.

I forbindelse med de historiske udstillinger arrangeres ture for støtteforeningens medlemmer til byer og steder med relation til udstillingerne. Turene er bl.a. gået til Wien, Paris, Stockholm, England, Schwerin/Berlin, Sydsverige, Paris, Wien og Bayern.

Endvidere arrangeres kortere udflugter og ture til kulturhistoriske steder og haver i Danmark eller nærmeste udland.

I Humlemagasinet arrangeres året igennem forskellige aktiviteter i form af foredrag, musikalsk underholdning med mere. Der er altid stor tilslutning til disse aktiviteter

​Bestyrelsen 2020:​

 • Elin Johannsen - Formand
 • Annette Svendsen - Næstformand
 • Rigmor Hansen - Kasserer
 • Käthi Andersen - Sekretær
 • Ingelise Beck - Bestyrelsesmedlem
 • Torben Bruun-Rasmussen - Bestyrelsesmedlem
 • Karsten Hansen - Bestyrelsesmedlem
 • Kirsten Brohus - Suppleant
 • ​Hanne Præst - Suppleant

Persondatapolitik:

​Link til: Støtteforeningens persondatapolitik

Udtrukne gevinster til medlemmer af Humlemagasinets Støtteforening - marts 2021:

​Generalforsamlingen er blevet udskudt, men på trods heraf har vi som sædvanligt udloddet en række gevinster til medlemmerne. Følgende medlemmer har vundet og gevinsterne kan efter ”først-til-mølle” princippet afhentes i Humlemagasinet:

2 - 8 - 9 - 18 - 27- 38 - 92 -97 -100 -110 -115 -116 -154 -167 -171 -188 - 208 -210 -223 - 224 - 226 -248 - 284 - 294 - 305 - 315 - 328 - 329 - 355 -370 - 386 -     396 - 410 - 434 - 439 - 441 - 450 - 472 - 480 - 498 - 507 - 510 - 518 - 538 - 558 - 560 -569 - 578 - 608 - 617 - 625 - 626 - 639 - 689 - 706 - 707 - 720 - 739 -742 -  752.

Gevinsterne er udtrukket af Rigmor Hansen, Hanne Nielsen og Peder Pedersen

​​

Programmet "Nyt fra Humlemagasinet forår 2021":

"Nyt fra Humlemagasinet"  udsendes i første halvdel af marts 2021 til alle medlemmer, der har oplyst mailadresser. Øvrige medlemmer vil modtage programmet med PostNord snarest efter. For at spare porto bedes alle, der har en mailadresse - men som ikke har oplyst den endnu - sende en mail til Humlemagasinet@mail.dk, så Støtteforeningen kan få mailadressen registreret.

Programmet kan også ses her: Program forår 2021

​Kan udskrives som to-sidet dokument. 

Åbningstider​

​Gælder både sommersæson og juleudstilling

Tirsdag - søndag: 11.00 - 17.00

Helligdage: 11.00 - 17.00


​Mandage: Lukket

Kontakt​

Rugårdsvej 51, 5463 Harndrup

Klik her for rutevejledning

Telefon:​ 64 88 11 90

humlemagasinet@mail.dk

CVR: 27158757

Copyright © 2021 Humlemagasinet og Sigfred Pedersen Museets Fond