Historisk udstilling 2020​ - "Sønderjyllands genforening i 1920"

I anledning af 100-året for Sønderjyllands genforening ​har Humlemagasinet besluttet, at årets udstilling skal omhandle den historiske begivenhed, som var afslutningen på mange år under tysk herredømme. Danmark måtte afgive store landområder til Tyskland efter nederlag - først ved Dannevirke og senere ved Dybbøl i 1864. Nederlaget betød, at de tidligere danske områder Slesvig, Holsten og Lauenborg blev overgivet til Preussen. Et tab på 19.000 km med en befolkning på cirka 1 million ud af Danmarks befolkning på cirka 2,6 millioner. I krigen 1864 faldt 4.502 soldater, hvoraf 3.151 var danske. Sårede soldater udgjorde 3.230 og tilfangetagne 7.041.

Efter afslutningen af 1. verdenskrig i 1920 blev det i Versailles-traktaten bestemmelser besluttet, at der skulle afholdes afstemning om det nordlige Slesvigs fremtidige tilhørsforhold. En international kommission fik den 1. januar 1920 overdraget forvaltningsmyndigheden i området, som blev holdt besat af franske og engelske tropper.

Det nordlige Slesvig blev ved afstemningerne opdelt i to zoner: Zone 1 (Nordslesvig) afholdtes afstemning den 10. februar 1920 med 74.431 stemmer for og 25.329 imod en genforening med Danmark. I zone 2 (Flensborg by og visse landsogne) afholdtes afstemning den 14. marts. Her var resultatet, at 51.724 stemte for og 12.800 imod at forblive under Tyskland. Den endelige grænsedragning blev identisk med zone 1's sydgrænse. Den internationale kommission overgav de to områder til henholdsvis Danmark og Tyskland den 15. juni 1920. Den officielle fejring af overdragelsen blev fejret den 10. juli 1920, hvor Chr. X red over grænsen på sin hvide hest.

Udstillingen fortæller med effekter og billeder fra perioden før og efter afstemningen, selve overdragelse den 10. juli og tiden efter. Opdelingen efterlod to mindretal, et dansk mindretal i Sydslesvig og et tysk mindretal i Nordslesvig (nu Sønderjylland), hvilket også indgår i fortællingen.

Den 9. april 1920 rejste beboere i Harndrup en Genforeningssten ved forsamlingshuset. Stenen blev på et tidspunkt flyttet til vejkrydset ved Rugårdsvej og Fjellerupvej. Stenen er på et tidspunkt blevet fjernet, og i forbindelse med årets udstilling blev det besluttet at afsløre en kopi af den originale sten. Dette skete den 9. juli 2020 på 100-årsdagen for afsløringen af den oprindelige sten. 

Sognepræst Michael Juul foretog afsløringen. Links til artikel i Fyens Stiftstidende og udsendelse fra TV-Korup.  

I øvrige lokaler vises tre mindre udstillinger. En samling af kongelige souvenirs bestående af platter, billeder, dåser og andet porcelæn i relation til danske og udenlandske kongehuse. Desuden vises en samling af skrivetøj og en samling af tete a tete porcelæn.​

Link til TV-Korups udsendelse.

Humlemagasinet og Sigfred Pedersen Museets Fond   |    Følg os på facebook